Procedures

Als u overweegt een bepaalde slagzin te gebruiken voor een nieuwe reclamecampagne, is het aan te raden om, voordat u de zin gaat gebruiken, een onderzoek te doen in het GVR/Slagzinnenregister. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken of er gelijkende zinnen in het Slagzinnenregister zijn opgenomen.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek ontvangt u binnen 10 werkdagen. Het is ook mogelijk een spoedonderzoek uit te laten voeren: dan hebt u de resultaten binnen twee werkdagen.

Tijdens een onderzoek wordt gekeken of er oudere, gelijkende slagzinnen zijn ingeschreven. De uitslag van dit vooronderzoek staat los van de toets van het onderscheidend vermogen / uniekheid van de zin tijdens de indieningsprocedure.

Klik hier om een onderzoek aan te vragen.

REGISTRATIE

Na een eventueel vooronderzoek kunt u uw slagzin indienen voor inschrijving in het GVR/Slagzinnenregister. Het indieningsformulier vindt u hier. Tijdens de eerstvolgende commissievergadering (eens in de vier tot zes weken) of tijdens een spoedvergadering zal de slagzin worden beoordeeld. De GVR/Slagzinnencommissie beoordeelt op onderscheidend vermogen, originaliteit en de context waarin de slagzin gebruikt wordt. De commissie toetst niet op creativiteit. Die uniekheid wordt getoetst aan de hand van het Reglement.

Goedkeuring

Als de slagzin door de commissie is goedgekeurd, wordt hij gepubliceerd op de website van het GVR. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden gedurende twee maanden bezwaar maken tegen de registratie. Gebeurt dit niet, dan wordt de zin definitief ingeschreven in het GVR/Slagzinnenregister voor een periode van twee jaar.

Afkeuring

Indien de slagzin afgekeurd wordt door de commissie, belet dat de indiener niet om de zin alsnog te gebruiken. De zin wordt echter niet ingeschreven in het GVR/Slagzinnenregister.

Verlenging

Na afloop van inschrijfperiode van 2 jaar kunt u de registratie telkens verlengen voor een nieuwe periode van twee jaar. Het verlengingsformulier vindt u hier.

Spoed

U kunt uw slagzin ook met spoed laten beoordelen. Door te kiezen voor een spoedindiening voor uw slagzin, hoeft u niet op de uitslag van de beoordeling te wachten tot een vergadering van de Slagzinnencommissie, die eens in de twee maanden bijeenkomt. Met een spoedindiening ontvangt u de uitslag van de beoordeling namelijk al binnen 4 werkdagen na indiening van de slagzin.

Belangrijk!

  • De Slagzinnencommissie neemt een indiening niet in behandeling wanneer het bewijs van gebruik van de slagzin ontbreekt.
  • Het indieningsformulier inclusief origineel bewijsmateriaal dient uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering per post naar ons toe worden verzonden.
  • De uitslag van een eventueel vooronderzoek, is geen indicatie voor het uiteindelijke oordeel van de slagzinnencommissie.
  • De inschrijving geldt alleen voor Nederland.
  • Let goed op de prijzen die gelden bij de indiening (zie Prijslijst). Indien u een slagzin zowel laat onderzoeken als indient ontvangt een korting van 50% op de beoordelingsprijs.