Vergadering

De GVR/Slagzinnencommissie komt iedere tweede week van de maand bijeen om ingediende slagzinnen en eventuele ingediende bezwaren te beoordelen.

Indien u een slagzin in het GVR/Slagzinnenregister wil laten registreren, dient u het indieningsformulier inclusief origineel bewijsmateriaal uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering naar ons toe te sturen.