FAQ

De meest gestelde vragen over slagzinnen en het GVR/Slagzinnenregister.

Heeft een slagzinonderzoek en registratie eigenlijk wel nut?

Jazeker; registratie in het GVR/Slagzinnenregister werkt preventief tegen mogelijke navolging. De rechter blijkt belang te hechten aan de inschrijving van een slagzin bij Stichting GVR/Slagzinnenregister. In ieder geval staat de (eerste) rechtmatige gebruiker met een ingeschreven zin voor de rechter bewijsrechtelijk een stuk sterker dan een gebruiker zónder inschrijving.

Hoe ziet de hele procedure van het GVR/Slagzinnenregister eruit?

In principe bestaat de procedure uit twee stappen.

Stap 1: Het onderzoek.

U kunt een onderzoek laten doen om te kijken of er vergelijkbare slagzinnen in het GVR/Slagzinnenregister voor komen. N.B. Het onderzoek van Stichting GVR/Slagzinnenregister is beperkt tot het GVR/Slagzinnenregister en strekt zich niet uit tot het Benelux merkenregister.  Voor een volledig beeld is het aan te raden om ook het merkenregister te onderzoeken.

Stap 2: De indiening

Wilt u uw slagzin laten inschrijven in het register dan moet u uw slagzin indienen bij het GVR/Slagzinnenregister. Vervolgens beoordeelt de GVR/Slagzinnencommissie of de slagzin voldoet aan de vereisten, zoals: is de zin een slagzin? Bezit de zin uniekheid? Zijn er geen vergelijkbare slagzinnen ingeschreven? etc. Voor de indiening dient u bewijsmateriaal mee te sturen.

Als ik een slagzin met spoed laat onderzoeken, wanneer krijg ik de uitslag dan?

Twee werkdagen nadat het aanvraagformulier is ontvangen. Bij een normale procedure duurt dit tien werkdagen.

Moet ik eerst een slagzin laten onderzoeken voordat ik hem kan indienen?

Dat is niet verplicht, maar wel aan te raden. Als bijvoorbeeld blijkt dat er een vergelijkbare zin al staat ingeschreven in het GVR/Slagzinnenregister wordt uw zin niet goedgekeurd en kunt u hem niet registreren.

Wat voor bewijsmateriaal moet ik meesturen?

Origineel materiaal (bijvoorbeeld een advertentie, dvd, radiocommercial, websitepagina) waaruit blijkt dat én op welke manier de slagzin gebruikt wordt. Belangrijk hierbij is dat de slagzin zoals deze wordt ingediend identiek is aan de gebruikte slagzin.

Bij een slagzin onderzoek komt een vergelijkbare slagzin uit de bus maar deze is niet verlengd. Waarom laten jullie hem dan toch zien?

Omdat er in een enkel geval niet verlengde slagzinnen zijn die door hun bekendheid langer in omloop zijn dan dat ze staan ingeschreven. Dus dan moet ook met die zinnen rekening worden gehouden.

Waar vind ik de formulieren?

Alle formulieren zijn te vinden bij ‘Formulieren’.  Let op, bij indieningen dient u bewijsmateriaal mee te sturen. Ieder item mag maximaal 6mb groot zijn. Is het een zwaarder bestand, verstuur deze dan altijd via WeTransfer naar info@gvr-slagzinnenregister.nl. Het formulier wordt namelijk niet verstuurd als de bijlagen te zwaar zijn.