Tarieven

Voor de diensten van GVR/Slagzinnenregister gelden onderstaande tarieven.

VOORONDERZOEK

Als u voorafgaand aan indiening, een onderzoek laat verrichten, wordt het Slagzinnenregister onderzocht op gelijkende slagzinnen/trefwoorden. Er zijn twee soorten onderzoek:

Normaal onderzoek (uitslag binnen tien werkdagen), per slagzin of trefwoord € 295

Spoedonderzoek (uitslag binnen twee werkdagen), per slagzin of trefwoord € 495

INDIENING EN REGISTRATIE

De procedure van registratie van een slagzin valt in twee delen uiteen:

a. Beoordeling uniekheid

Na het indienen van de aanvraag beoordeelt de GVR/Slagzinnencommissie de slagzin op zijn onderscheidend vermogen, originaliteit en de context waarin de slagzin gebruikt wordt. Deze beoordeling vindt plaats op de vooraf geplande data (zie Vergadering). U betaalt voor de behandeling van de aanvraag, ongeacht de uitkomst. Er zijn twee procedures mogelijk:

Beoordeling door de GVR/Slagzinnencommissie, rapportage na eerstvolgende vergadering € 325

Spoedbeoordeling door de GVR/Slagzinnencommissie, uitslag binnen 4 werkdagen € 525

Indien volgens de Commissie uniekheid ontbreekt, wordt de registratie afgewezen.

b. Registratie

Indien de slagzin wordt goedgekeurd volgt automatisch inschrijving in het GVR/Slagzinnenregister voor een periode van twee jaar. De kosten hiervan zijn:

Inschrijving in het GVR/Slagzinnenregister, voor een periode van twee jaar € 250

Kostenvoorbeeld

Indien u een slagzin zonder vooronderzoek indient met normale behandeling en de registratie slaagt, dan bedragen de totale kosten € 325,- (beoordeling normale procedure) + € 250,- (registratie) = € 575,-

VERLENGING

De kosten voor een verlenging van de inschrijving, telkens voor een periode van twee jaar € 250

STAFFELKORTING VOOR GROOTAFNEMERS ONDERZOEKEN

Indien u tijdens een kalenderjaar meerdere (spoed)onderzoeken aanvraagt, hanteren wij een interessante staffelkorting! U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.

BELANGRIJK

  • Deze tarieven gelden voor één zin/trefwoord. Meerdere zinnen en/of trefwoorden op één formulier worden afzonderlijk behandeld en berekend.
  • Het onderzoek is beperkt tot het GVR/Slagzinnenregister en strekt zich niet uit tot het Benelux merkenregister. Voor een volledig beeld is het aan te raden om ook het merkenregister te onderzoeken.
  • Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.