Registratie

Na een eventueel vooronderzoek kunt u uw slagzin indienen voor inschrijving in het GVR/Slagzinnenregister. Het indieningsformulier vindt u hier. Tijdens de eerstvolgende commissievergadering zal de slagzin worden beoordeeld. De GVR/Slagzinnencommissie beoordeelt op onderscheidend vermogen, originaliteit en de context waarin de slagzin gebruikt wordt. De commissie toetst niet op creativiteit. Die uniekheid wordt getoetst aan de hand van het Reglement.

Goedkeuring

Als de slagzin door de commissie is goedgekeurd, wordt hij gepubliceerd op de website van het GVR. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden gedurende twee maanden bezwaar maken tegen de registratie. Gebeurt dit niet, dan wordt de zin definitief ingeschreven in het GVR/Slagzinnenregister voor een periode van twee jaar.

Afkeuring

Indien de slagzin afgekeurd wordt door de commissie, belet dat de indiener niet om de zin alsnog te gebruiken. De zin wordt echter niet ingeschreven in het GVR/Slagzinnenregister.

Verlenging

Na afloop van inschrijfperiode van 2 jaar kunt u de registratie telkens verlengen voor een nieuwe periode van twee jaar. Het verlengingsformulier vindt u hier.

Spoed

U kunt uw slagzin ook met spoed laten beoordelen. Door te kiezen voor een spoedindiening voor uw slagzin, hoeft u niet op de uitslag van de beoordeling te wachten tot een vergadering van de Slagzinnencommissie, die eens in de twee maanden bijeenkomt. Met een spoedindiening ontvangt u de uitslag van de beoordeling namelijk al binnen 4 werkdagen na indiening van de slagzin.

Belangrijke aandachtspunten bij registratie:

  1. U moet bij de indiening altijd bewijs van (voorgenomen) gebruik meesturen (denkt u aan een originele advertentie en/of folder en/of storyboard en/of afbeelding van een website en/of een audiovisueel bestand (op cd of dvd), waarin de slagzin – zoals ingediend – volledig wordt gebruikt). Zonder bewijs van gebruik van de zin wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
  2. Het indieningsformulier en het bewijsmateriaal dient uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering naar het GVR/Slagzinnenregister verzonden te worden.